مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: حدود 40 درصد از مشترکین استان مشمول طرح پاداش 20 برابری مدیریت مصرف برق می شوند که مبلغ آن  بالغ بر 7.5 میلیارد تومان است.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نشست تلویزیونی برنامه آینه خدمت با اشاره به اینکه تعداد مشترکین استان از ۷۶۵ هزار و ۷۰۰ مشترک فراتر رفته است، گفت: حدود ۴۰ درصد از مشترکین استان مشمول طرح پاداش ۲۰ برابری مدیریت مصرف برق می شوند که مبلغ آن  بالغ بر ۷٫۵ میلیارد تومان است.

علی جم، برنامه دولت برای ایجاد ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان را متذکر شد و ظرفیت بهره برداری خورشیدی استان را  ۹۴ مگاوات بیان کرد و افزود: شرکت های فولاد با ۳۰مگاوات، کاشی و سرامیک با ۱۰۰ مگاوات و مابقی صنایع با ۱۰۰مگاوات همکاری در تابستان، شرایط را برای جلوگیری از خاموشی به مشترکین فراهم کرده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر افزون بر  ۲۱ هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف در استان وجود دارد و توسط ۱۸ هزار و ۴۶۴ دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت ۲۳۵۲ مگاولت آمپر انرژی مورد نیاز مردم را تامین می کند.

جم، برق دار شدن ۲۲۲۲ حلقه چاه کشاورزی از مجموع ۲۲۹۳ چاه در کل استان که نشان از برخورداری ۹۶٫۹ درصد چاه از نعمت برق است را متذکر شد و گفت : ۹۹۲ روستای استان از مجموع ۱۰۴۳ روستا یعتی ۹۹٫۷ درصد روستاهای ما برق دار هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد  میزان خاموشی به ازای هرمشترک درسال را ۷۵ دقیقه ، درصد تلفات را ۶٫۱۵ درصد و درصد مشترکین صنعتی را ۵۴ درصد بیان داشت و این سه شاخص را دلیل قرار گیری رتبه اول شرکت توزیع برق استان در کشور عنوان کرد.