معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان یزد اعلام کرد: هرگونه خدمات ،تسهیلات ونهاده های کشاورزی به گلخانه داران وباغ های دارای شناسنامه تعلق میگیرد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، عباس حاج حسینی ضمن بیان اینکه  برای صدور شناسنامه، بستر ثبت اطلاعات در “سامانه‌ سَبَک” فراهم شده است  افزود: دریافت گواهی محصول سالم و اخذ QR کد برای گلخانه هاو محصولات باغی منوط به داشتن شناسنامه است.

به گفته وی، به‌منظور صدور شناسنامه ،بانک جامعی از اطلاعات شامل,نوع کشت گلخانه ،نوع رقم ، نوع درخت، سموم و کودهای مورد استفاده، نوع مالکیت و UTM اراضی در “سامانه‌ سَبَک” ثبت می‌شود.

این مسیول با اشاره به اینکه آمار، بستر تمام برنامه‌ریزی‌هاست عنوان کرد : با شناسنامه‌دار کردن باغ‌ها و گلخانه مشخص می‌شود چه محصولی در کجا و به چه میزان تولید می شود، و از مزایای دیگر ان امکان تنظیم بازار و مدیریت پس از تولید محصول گلخانه ای و باغی است.

حاجی حسینی با بیان اینکه اصناف کشاورزی به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان جهاد کشاورزی محوریت اجرای این طرح را به عهده دارد، تأکید کرد: مدیریت این طرح در سطح استان یزد با مدیریت شهرستان‌ها و سازمان جهاد کشاورزی استان یزد است.

این مقام مسئول افزود: تاکنون بیش از ۳۰۳واحدگلخانه ای وبیش از ۱۵۰ هکتار از باغ‌های استان یزد شناسنامه‌دار شده است که شهرستان‌های ابرکوه و یزد در این زمینه پیشرو هستند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد خاطر نشان کرد: طرح شناسنامه‌دار کردن  گلخانه هاوباغ‌های کشاورزی به‌صورت سراسری در سطح کشور در حال اجرا بوده و آخرین مهلت آن تاپایان شهریورماه سال جاری است.