سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد طی فراخوانی عناوین چهار طرح پژوهشی از محل اعتبارات هزینه‌ای استانی را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در راستای اجرای ماده ۶ دستورالعمل اجرایی بند ج تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، طی فراخوانی عناوین چهار طرح پژوهشی از محل اعتبارات هزینه‌ای استانی را اعلام کرد.

شناسایی روش‌های بهینه برای خودکفایی استان یزد در تامین نهاده‌های دام و طیور، واکاوی دلایل کاهش ازدواج و افزایش طلاق در استان و ارایه راهکارها، شناسایی و رتبه‌بندی زنجیره‌های ارزش راهبردی استان با تاکید برتکمیل حلقه‌های مفقوده و واکاوی تغییرات اقلیمی و تاثیرات آینده آن بر ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم استان با استفاده از داده‌های ایستگاهی، سنجش از دور و مدل‌های اقلیمی عناوین این طرح‌های پژوهشی است.

در این فراخوان آمده است؛ متقاضیان حقوقی بومی دارای رزومه و سوابق فعالیت پژوهشی به می‌توانند با مراجعه به سامانه پژوهش‌های توسعه‌ای استان به نشانی research.yazdmporg.ir نسبت به تکمیل و ارسال پیشنهادیه در قالب فرمت این سازمان به پیوست رزومه خود حداکثر تا تاریخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ به دبیرخانه سازمان اقدام کنند.

لازم به ذکر است؛ تاریخ اعلامی بدون امکان تمدید بوده و به درخواست‌های پس از تاریخ مشخص شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.