معاون هماهنگی اموراقتصادی ومنابع استانداری یزد گفت: تعدد تشکیل نشست های شورای استاندارد، نیازضروری استان صنعتی و معدنی یزد است.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، نشست شورای استاندارد استان، به ریاست محمد علی شاه حسینی، معاون هماهنگی اموراقتصادی ومنابع استانداری یزد و دوایراستانی متناظر با دستگاه ها و وزارت خانه های مرتبط، در سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد.

اين شورا متناظر با شورای عالی استاندارد کشوراست، که ریاست آن بر عهده رييس جمهور و در استان ها نيز به ریاست استانداراستان و متناظر با پایتخت تشکيل مي گردد و براساس تکالیف قانونی در مقاطع زمانی مختلف وبا توجه به شرایط پیش رو وحتی بحرانی، به ریاست استاندار استان، دبیری مدیرکل اداره استاندارد استان و اعضاء مرتبط تشکیل وبه موضوعات مطرح در حوزه صلاحیت استاندارد استان، رسیدگی می کند.

شاه حسینی، معاون استاندار یزد در این نشست گفت:بسی مایه خوشحالی است که دراین استان، نهادی دولتی مانند اداره کل استاندارد استان یزد در کنار دیگر وظایف خود، با داشتن کارشناسانی مجرب، کالاهای تولیدی را با استاندارد های مربوطه تطبیق داده و به موارد عدم انطباق رسیدگی میکند.استاندارد همانگونه که از نامش مشخص است، به طور مستقیم با کیفیت، سلامت و ایمنی مردم سر و کار داشته و در همه شئونات جامعه باید وجود داشته باشد .

معاون هماهنگی اموراقتصادی ومنابع استانداری یزد ادامه داد: برای اینکه فرهنگ توسعه و ترویج استاندارد در جامعه ساری و جاری شود، باید همگان همت نمایند، تولیدکنندگان و دوایر مرتبط با بخش های صنعت و خدمات می بایست با رعایت قوانین و مقررات، زندگی باکیفیتي براي مردم فراهم نمایند. ضمن این که اداره کل استاندارد استان یزد می بایست در راستای وظایف حاکمیتی خود پس از تذکر و اخطار، در برابر متخلفین ایستادگی نماید.

حمید مطهری، دبیر شورا و مدیرکل اداره استاندارد استان یزد، نیز در این نشست گزارش مختصری از عملکرد ۶ ماهه در خصوص، انجام تعمیرات اساسی در ساختمان فیزیکی اداره کل، بازنگری و سامان دادن به وضعیت مدیران کنترل کیفیت صنایع استان، انجام طرح عیدانه ،انجام طرح ملی مبارزه با کم فروشی و پایش کمیت به طور ضربتی و هر هفته، انجام طرح خالص فروشی شیرینی در استان، انجام طرح سنجش نرخ کیفیت در استان همگام با کشور را ارائه داد.

وی در بخش دیگری از ارائه عملکرداداره استاندارد یزدگفت:مشارکت در بازنگری تعداد زیادی از دستورالعمل های اجرایی سازمان ملی استاندارد، طرح پایش طلافروشی ها، پایش دایمی صنایع، تعیین ماهیت نمونه های سوختی، کنترل صادرات و واردات از استان، صدور پروانه های استاندارد، نظارت بر نمونه برداری، نظارت بر آزمایشگاههای همکار، برگزاری جلسات دائمی با مدیران اجرایی، تولیدکنندگان، آزمایشگاههای همکار، شرکت های بازرسی، اقشار مردم و غیره از دیگر اقدامات این اداره کل بوده است.

شایان ذکراست، درپايان اين جلسه پس از استماء سخنان تعدادی از مسئولین استان، برخي مصوبات و تصميم گيري ها توسط اعضاي شورا درحوزه استاندارد، اتخاذگردید واز واحد های برتر استان در طرح جایزه ملی کیفیت ایران تقدیر و تشکر شد.