مدیر تعاون روستایی استان یزد از افزایش ۵۸ درصدی خرید بذر گندم و جو توسط اتحادیه تعاونی های تولید روستایی در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ در سال ۱۴۰۲ با خرید قریب ۹۷۰ تن بذور گندم و جو توسط اتحادیه تعاونی های تولید روستایی استان یزد، میزان خرید بذر نسبت به سال گذشته بالغ بر ۵۸ درصد افزایش داشته است.

“سید حسین دشتی” مدیر تعاون روستایی استان یزد به اهمیت خودکفایی در تولید بذر‌های مورد نیاز کشاورزان به عنوان یکی از حوزه‌های سند تحولی یزد نوین و نقش اتحادیه ها و تعاونی های کشاورزی و دامی در تامین امنیت غذایی اشاره کرد.

وی اظهار داشت: در سال جاری قریب ۸۰۰ تن انواع بذر گندم رقم های برزگر، نارین، امین، سیستان، ترابی و پرنیان و ۱۷۰ تن بذر جو رقم های نصرت و گلشن طبقات پرورشی، مادري و گواهي شده توسط اتحادیه تعاونی های تولید استان یزد خریداری، بوجاری و برای توزیع بین متقاضیان و کشاورزان استانی و کشوری آماده شده است که این میزان در مقایسه با عملکرد سال گذشته ۵۸ درصد افزایش داشته است.

گفتنی است؛ اتحادیه تعاونی های تولید استان یزد بعنوان تنها تولید کننده بذر استان در راستای افزایش عملکرد و بهره وری با تجهیز و نوسازی ایستگاه بوجاری بذر در محل شهر هرات شهرستان خاتم با ظرفیت عملکرد بالغ بر ۵ تن در ساعت ضمن خودکفایی در تولید و بوجاری بذر در استان، صد در صد بذر گندم و جو مورد نیاز کشاورزان استان یزد را تولید می کند.

با توجه به این که بذور بوجاری شده بیش از نیاز استان می باشد، به استان های همجوار نیز صادر می کند.