تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و اداره کل استاندارد استان، در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام و به منظور گسترش همکاری‌های علمی، فنی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در زمینه توسعه استانداردسازی و بهره مندی از توانمندی های طرفین منعقد شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، با توجه به شرح وظایف ابلاغی، تکلیفی و مصرح در قانون جامع تقویت وتوسعه نظام استاندارد و به منظور گسترش هرچه بیشتر همکاری های مشترک ودیگر موضوعات مرتبط و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ،این تفاهم نامه در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد توسط مسئولین این دو نهاد،امضاء و مبادله شد.

مدیرکل استاندارد استان یزد در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد و خاطره سرور وسالار شهیدان حضرت اباعبداالحسین (ع) و ۷۲ یارباوفایش درخصوص جزئیات این تفاهم نامه که مشتمل بر۴ماده و ۴۳ بند است، گفت: در اختیار قراردادن امکانات پژوهشی، آزمایشگاهی،کتاب خانه ای و اسناد ومدارک علمی به منظور بهره برداری کارشناسان اداره کل استاندارد استان یزد براساس ضوابط ومقررات جاری ،در زمره همکاری های دانشگاه آزاد یزد با استاندارداست.

حمید مطهری افزود: تصویب درس با عنوان استانداردسازی در فهرست دروس اختیاری رشته‌های فنی و مهندسی، فعال‌سازی دفتر استانداردسازی  موجود  در دانشگاه، ایجاد فضای مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در کمیته‌های فنی متناظر موجود در کشور براساس ضوابط و مقررات موجوداز دیگرزمینه های همکاری با اداره کل استاندارداست، ضمن این که جهت تقویت و توسعه شعبه پژوهشگاه استاندارد و کلینیک استاندارد در استان، توجه ویژه ایی مورد انتظار است.

این مسئول همزمان با انعقادتفاهم نامه همکاری میان دانشگاه آزاد و اداره استانداردیزد و راه اندازی آزمایشگاه بتن در دانشگاه آزاد اسلامی یزدگفت: این آزمایشگاه تنها دارنده گواهینامه استانداردINSO/ ISO/ IEC17025 در بین تمامی دانشگاه های استان اعم از دولتی و غیر دولتی است که می تواند در سال “رشدتولید، مهارتورم” قدم های مثبتی را در استان و کشور بردارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد نیز دراین مراسم که با حضور علی اکبری، نماینده تام الاختیار ریاست در هیات امنا استان یزد، عبدالله محمدی مدیر کل شبکه پژوهشی دانشگاه برگزارشده بود، گفت: این آزمایشگاه فضایی فراهم کرده تا در حوزه آموزش، دانشجویان رشته‌های عمران، با فضای کار آشنا و فرآیند آزمایش‌های علمی را تجربه کنند.

محمدرضا دهقانی اشکذری افزود: از این پس مجموعه‌های ساختمان سازی استان می‌توانند نمونه‌های بتن خود را به این آزمایشگاه ارسال کرده تا در این مکان، انواع آزمون‌ها براساس استانداردINSO/ ISO/ IEC17025انجام شده و در صورت تائید، بتوان گواهی مربوطه را برای نمونه ها صادر کرد.

وی درپایان گفت:مسئولین و اعضاء هیات علمی این دانشگاه، آماده همکاری کامل در زمینه های ذکرشده در متن تفاهم نامه  مبادله شده و اجرایی نمودن آن ها هستند، ضمن این که ضروری است به منظور شروع فرآیند تدوین استانداردهای ملی از سوی این دانشگاه، زیرساخت ها و زمینه های آموزش های نظری و کاربردی لازم به اعضاء هیات علمی، به ویژه استاندارد ملی مربوطه، فراهم شود.