با توجه به درخواست اهالی روستای جهان آباد شهرستان میبد، اراضی کشاورزی این روستا سند دار می شود.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ در راستای صدور اسناد کشاورزی جلسه ای با حضور مسئول مرکز شهدا و بهره برداران روستای جهان آباد و مدیر عامل شرکت کشتخوان دشت میبد برگزار گردید.

نقیب ذاکری اظهار داشت : باتوجه به درخواست اهالی جهان آباد در خصوص سند دار شدن اراضی کشاورزی با هماهنگی مسئول مرکز شهدا مصوب گردید روزهای سه شنبه هرهفته با استقرار کارشناسان شرکت در روستا اقدامات اولیه تشکیل پرونده و تعیین موقعیت انجام گردد.

مسئول مرکز شهدا خانم خردادمهر در ادامه افزود: باتوجه به برنامه ابلاغی تا سطح پهنه در خصوص صدور اسناد کشاورزی فعالیت کارشناسان مرکز با برنامه ای مدون همزمان با اطلاع رسانی و جمع آوری مدارک اولیه در افزایش سرعت پیشرفت امور مربوطه باهمکاری شوراها ودهیاران را از دلایل موفقیت بخش مرکزی در صدور اسناد برشمرد.

مدیر عامل شرکت کشتخوان دشت در پایان تعیین موقعیت قطعات اراضی کشاورزان را با توجه به خرده مالکی و بالابودن تعداد قطعات را از دلایل زمان برشدن صدور سند عنوان کرد.