مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میبد، تولید علوفه در شرایط شوری خاکها را گامی در جهت تامین نیاز دامداران استان یزد دانست.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ در راستای تحقق کشاورزی دانش بنیان در جهت تولید علوفه باشرایط تنش زا شوری و گرما، مدیرجهاد کشاورزی میبد از طرح تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری با عنوان کاشت مخلوط ارزن پادزهری ویونجه و با مسئولیت اجرایی دکتر آناقلی بازدید کردند.

کاظم مسروری فر اظهار داشت: این کار تحقیقاتی که برای اولین مرتبه با شوری آب بالا در حال اجرا بوده، برای بدست آوردن بهترین درصد ترکیب کاشت مخلوط دو گیاه علوفه ای یونجه رقم یزدی و ارزن پادزهری از لحاظ عملکرد اقتصادی و کیفی (میزان پروتئین و درصد خاکستر ) و کارائی مصرف آب مورد آزمایش قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: مقرر گردیده است که توسعه و ترویج کشت مخلوط گیاهان علوفه ای در شرایط شور در جهت استفاده حداکثری از آب وخاک ، گیاه و زمان و رسیدن به بهترین درصد کاشت با مشارکت اساتید دانشگاهی میبدی از جمله دکتر محسن زواره عضو هیات علمی دانشگاه گیلان ادامه یابد.

مسروری فر در پایان کشاورزی دانش بنیان همراه با تحقیقات علمی در شرایط بی کیفیت شدن آب چاههای کشاورزی وشوری خاکها راهی در جهت برون رفت از مشکلات تامین علوفه در جهت دستیابی به امنیت غذایی برشمرد.