طی مراسمی از زحمات دکتر حسینی تکریم و دکتر ایزدی به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور شهرستان مهریز معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ محمد دهقان بنادکی فرماندار مهریز در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات رئیس سابق دانشگاه پیام نور شهرستان بیان کرد: دکتر حسینی علاوه بر مدیریت عالی، تعامل بسیار خوب با مجموعه های مرتبط با دانشگاه داشتند و صاحب علم و ایده و نظر بوده و نظرات تخصصی و فنی خوبی ارائه می دادند.

وی با بیان اینکه فراهم کردن محیط بسیار مناسب برای دانشجویان و اساتید اهمیت ویژه ای دارد تصریح کرد: اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور شهرستان صاحب نام و دارای مقاله و پژوهش هستند که بایستی فضایی در خور آنان فراهم باشد.

فرماندار مهریز با بیان اینکه یکی از شاخص های پیشرفت یک شهرستان تعداد دانشگاه، دانشجویان، اساتید و مقالات است گفت: در دو سال گذشته موفق به شناسایی نخبگان شهرستان شدیم که پایان سال از نخبگان تجلیل صورت می گرفت. همچنین امسال از اساتید برتر شهرستان در قالب مهریزی تبارها تجلیل به عمل آمد.

وی ادامه داد: همچنین در نظر داریم یک ماه آینده توری جهت آشنایی اساتید دانشگاه با صنعت و بیان و رفع دغدغه های آنان برگزار کنیم.

فرماندار مهریز بر فعال بودن انجمن های دانشجویی تاکید کرد و گفت: پویا و فعال بودن دانشگاه در با نشاط بودن شهر تاثیر بسزایی دارد.