مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد از نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های صنعتی شهرستان مهریز خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر ، محمد مهدی جوادیان زاده مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مهریز که در راستای رویداد آبی این شهرستان برگزار شد، گفت: ۶۷ در صد از چاه های صنعتی و ۹۵ درصد از چاه های کشورزی این شهرستان به کنتور هوشمند مجهز شده است.

وی با بیان اینکه نصب کنتور هوشمند در چاه های دولتی و عمومی پیشرفت خوبی نداشته است، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی چاه های دولتی و عمومی باید کنتور هوشمند مجهز باشند.

رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای یزد با بیان اینکه پروژه های متعدد ساماندهی و لایروبی رودخانه ها در شهرستان مهریز انجام شده است، ابراز کرد: ۳۴ درصد از کل پروژه های لایروبی و ساماندهی رودخانه های استان در شهرستان مهریز انجام شده است.

جوادیان زاده با اشاره به تاثیر خاموشی چاه های کشاورزی گفت: مدیریت هوشمند چاه های کشاورزی و صنعتی باعث صرفه جویی ۱۱ میلیون متر مکعب آب در استان یزد شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ابراز کرد: در حال حاضر شرکت آب منطقه ای اقدام مدیریتی تحت عنوان خاموشی چاه ها و ندارد در واقع حجم آب تحویل کشاورز می شود که می تواند حجم آن را در طول سال براساس نوع کشت خود مدیریت کند.

جوادیان زاده با بیان اینکه مهریز شهرستان باغشهر و کوهپایه ای است، افزود: این شهرستان در بخش شرب و کشاورزی دارای تنش آبی می باشد

وی با اشاره به اینکه منابع آبی شهرستان مهریز کم رمق و محدود است و سفره های زیر زمینی غنی ندارد، گفت: ارتقا مخزن و خط لوله آب مهریز برای ارسال حجم بیشتر آب کیفی به این شهرستان از طرح های میان مدت جهت رفع تنش آبی است.