معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد از مراکز اجرای مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در شغل آموزگاری در استان بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر ، جلال عرب‌خردمند معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مراکز اجرای مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش بازدید کرد.

این بازدید در راستای نظارت بر آزمون در چارچوب دستورالعمل ارزیابی تکمیلی و صلاحیت عمومی آزمون استخدامی آموزگاران در سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است.

فرایند ارزیابی تکمیلی داوطلبان از ۲۷ تیرماه سالجاری آغاز شده و تا ۱۱ مرداد ماه در ۲ مرکز پیش بینی شده در مرکز استان شامل برادران و خواهران ادامه خواهد داشت.

در آزمون استخدامی آموزگاران برای اولین بار با تشکیل کانون‌های ارزیابی و در قالب تشکیل گروه‌های تخصصی صلاحیت عمومی و اختصاصی داوطلبان بررسی می‌شود که در مقایسه با دوره‌های گذشته کامل تر و حرفه‌ای‌تر است.

طی این فرایند ضمن بررسی اسناد و مدارک داوطلبان ، ویژگی‌های جسمانی و روانی و شایستگی‌های عمومی و تخصصی آنان در راستای جذب و تامین منابع انسانی شایسته و کارآمد بررسی خواهد شد.

ارزیابی ارایه تدریس، ایفای نقش و نیز ارزیابی بحث گروهی همراه با شایستگی عمومی و بررسی سوابق علمی و عملی داوطلبان از دیگر ویژگی‌های جالب توجه در قالب کانون‌های ارزیابی است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این بازدید با عوامل اجرایی در حوزه ارزیابی تکمیلی و نیز ارزیابان حرفه‌ای از نزدیک دیدار و گفتگو کرد و در جریان روند کار قرار گرفت.

در این بازدید همچنین وضعیت فضای فیزیکی استقرار گروه‌های ارزیابی، نحوه بررسی مدارک و مستندات، برنامه زمان بندی، روند اجرای فرایند ارزیابی و سیستم‌های پشتیبانی رایانه‌ای مورد بررسی و نظارت قرار گرفت.