نوجوان ۱۶ ساله میبدی جانی دوباره به سه بیمار نیازمند به عضو بخشید.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ رئیس اداره فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: با رضایت خانواده ی مرحوم محمد مهدی کارگر بیده ۱۶ ساله اهل و ساکن میبد که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، اعضایش به بیماران نیازمند اهدا شد.

دکتر محمد پورشمسی عنوان کرد: یکی از کلیه های این ایثارگر در بیمارستان ابو علی سینای شیراز، کبد و کلیه دیگر در بیمارستان شهید صدوقی به بیماران نیازمند پیوند شد.

وی تصریح کرد: با فداکاری خانواده این ایثارگر پانزدهمین اهدا عضو سال جاری در استان یزد به ثبت رسید.