علی دهقان نیری به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان تفت منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ طی حکمی از سوی استاندار یزد، علی دهقان نیری به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان تفت منصوب شد.

دکتر فاطمی طی حکمی، علی دهقان نیری را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان تفت، منصوب کرد.