مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از کاهش ۱۶ درصدی مصرف مشترکین طرح پاداش خانگی در استان یزد خبر داد و میزان پاداش آنان را افزون بر ۲۸ میلیارد ریال بیان کرد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ مهندس علی جم اظهار کرد : افزون بر ۴۷۲ هزار مشترک مشمول طرح پاداش می شوند که مصرفی معادل ۲۰۳ میلیون و۹۵ هزار کیلووات ساعت را داشته اند.

وی اضافه کرد : مصرف مشترکین مشمول طرح از ابتدای خرداد امسال ۸۴ میلیون و ۹۸۴ هزار کیلووات ساعت بوده است.

این مسئول متذکر شد : به ۱۶ درصد از مشترکین مشمول طرح یعنی ۷۷ هزار و هشتصد و شصت و هشت مشترک پاداش تعلق می گیرد که مصرف آنان ۴۰ میلیون و ۶۲۳ هزار کیلووات ساعت بوده است.

وی خاطرنشان کرد : ۲۸ میلیارد و ۱۲۹ میلیون و ۳۳۸ هزار ریال پاداش تا این لحظه در قبوض مشترکین مشمول پاداش اعمال شد.

مهندس جم اظهار کرد : به صورت متوسط، پنج میلیون ۲۸۱ هزار کیلووات ساعت توسط مشترکین مشمول طرح پاداش مشترکین خانگی در استان یزد کاهش مصرف داشته ایم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اشاره کرد : مشترکین مشمول طرح پاداش توانسته اند ۱۶ درصد از میزان مصرف خود را در کاهش دهند.