مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با بیان اینکه ۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری است، گفت: ارائه اظهارنامه شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات مالیاتی است.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، رضا نجف زاده اظهار داشت: براساس قانون، صاحبان املاک اجاری جهت عملکرد سال ۱۴۰۱ و اشخاص حقوقی که پایان سال مالیاتی آن ها مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ است تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir  ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

وی با بیان اینکه شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی، نرخ صفر و معافیت برای مؤدیان مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، افزود: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، موجب تعلق جریمه برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری خواهد شد که این جریمه غیرقابل بخشودگی است.