معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان یزد از کسب رتبه برتر کشور توسط هیئت های دادرسی مالیاتی استان یزد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان یزد گفت: علیرغم کمبود نیرو در حال حاضر نمایندگان دستگاه قضا استان در ۳۰ نوع هیئت شبه قضایی حضور فعال دارند.
حسین دهقانی فیروز آبادی در حاشیه بازدید از هیئت های دادرسی مالیاتی استان گفت: سعی شده با برنامه ریزی نمایندگان دستگاه قضا استان علیرغم حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضا استان در هیئت های شبه قضایی حضور منظم و مستمر داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر ۱۲ هیئت دادرسی در حوزه مالیاتی استان فعال هستند که ما حصل آن صدور بیش از ۲۶ هزار رای در سال ۱۴۰۱ و کسب رتبه برتر کشور بوده است.
دهقانی با بیان اینکه هیئت های مالیاتی یکی از نهادهای شبه قضایی موفق در استان هستند گفت: نظم بسیار خوب در هیت های مالیاتی می تواند الگویی برای سایر هیت ها باشد.
وی تصریح کرد: شفاف سازی و استفاده از فناوری روز از ویژگی های هیئت های مالیاتی استان است که می تواند در اقناع عمومی نیز بسیار موثر باشد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان یزد گفت: برگزاری دوره های آموزشی در راستای توانمند سازی اعضای هیئت های دارسی از برنامه های این معاونت در سال جاری است که د رآینده نزدیک با همکاری اداره کل مالیاتی استان برگزار می شود.