مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد از تولید سالیانه ۱۳۵ میلیون متر مکعب آب در استان یزد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ محمد مهدی جوادیان زاده مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد گفت: جمعیت استان یزد حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر است که حدود ۱۳۵ میلیون مترمکعب آب در مجموع منابع آب زیرزمینی ۷۵ میلیون متر مکعب و انتقالی ۶۰ میلیون متر مکعب در سال تولید می شود.

وی افزود: آب مصرفی استان با صرف نظر از تلفات و هدر رفت در شبکه آب، حدود ۱۱۱ میلیون مترمکعب در سال می باشد.

جوادیان زاده ابراز کرد: سرانه مصرف آب در استان به ازاء هر نفر در شبانه روز به طور متوسط ۲۳۳ لیتر برثانیه می باشد که تمامی آب تولیدی مذکور به مصرف شرب و بهداشت می رسد.

رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای یزد افززود: در شهرستان میبد که دارای جمعیتی حدود ۱۱۲هزار نفر است در زمان پیک مصرف ۴۰۰ لیتر برثانیه آب از منابع محلی و زیرزمینی تولید شده که با کاهش تلفات، سرانه مصرف آن مشابه متوسط استان یزد می باشد.

او گفت: کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان میبد مطلوب نیست و در اختلاط با آب انتقالی در وضعیت مناسب قرار می گیرد.

جوادیان زاده بیان کرد: از طرفی انتقال آب از خلیج فارس به صنایع منطقه، جمع آوری فاضلاب، تصفیه آن و تولید پساب شهرستان های میبد و اردکان منجر به استفاده صنایع منطقه از آبهای نامتعارف شده است و سهم برداشت صنعت از آبهای کیفی را کاهش داده است.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد افزود: شرکت آب منطقه ای برنامه باز تخصیص آب صنعت و جایگزینی آبهای کیفی با پساب و آب انتقالی از دریا را به جدیت دنبال می کند و در بازه زمانی میان مدت، میزان برداشت صنایع از آبهای کیفی در حد شرب تنظیم خواهد شد.