مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد گفت: شهر یزد با توجه به عملکرد شاخص های مثبت در زمینه مدیریت مصرف آب می تواند به عنوان شهر دوستدار آب در کشور معرفی شود.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ محمد مهدی جوادیان زاده مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد در جلسه شورای حفاظت از منابع شهرستان یزد که در راستای سلسله برنامه های رویداد آبی شهرستان های استان برگزار می شد، گفت: با توجه به شاخص های مناسب شهر یزد در مدیریت مصرف آب می توان این شهر را به عنوان شهر دوست دار آب در کشور معرفی کرد. وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از چاه های کشاورزی استان یزد دارای کنتور هوشمند هستند، افزود: ۹۸ درصد از چاه های کشاورزی و ۸۳ درصد از چاه های صنعتی شهر یزد به کنتور هوشمند مجهز شدند. جوادیان زاده ابراز کرد: برنامه ریزی های لازم تا پایان سال برای مجهز کردن ۱۰۰ درصدی چاه های صنعتی در دستور کار قرار دارد. رییس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای یزد گفت: جهت شناسایی و کشف و مسدودی چاه های غیر مجاز آب در گلخانه های شهر یزد کمیته خاصی با نماینده های فرمانداری، دادستانی، نیروی انتظامی و آب منطقه ای در آینده تشکیل می شود. در ادامه رویداد آبی شهرستان یزد، مدیرعامل و معاون حفاظت از منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای یزد با کشاورزان این شهرستان دیدار و دستوراتی در راستای رفع مشکل کشاورزان صادر کردند. لازم به ذکر است در ابتدای جلسه زارع رییس اداره منابع آب شهرستان یزد گزارشی از عملکرد این اداره در سال گذشته ارائه داد. در ادامه رویداد آبی شهرستان یزد، مدیرعامل و معاون حفاظت از منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای یزد با کشاورزان این شهرستان دیدار و دستوراتی در راستای رفع مشکل کشاورزان صادر کردند. لازم به ذکر است در ابتدای جلسه زارع رییس اداره منابع آب شهرستان یزد گزارشی از عملکرد این اداره در سال گذشته ارائه داد.