مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت از برخورد با ۷ واحد نانوایی متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر ؛ محمد جعفری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت ضمن اعلام خبرفوق بیان نمود:باهدف رعایت حقوق شهروندی،تامین نان مصرفی ،رضایتمندی مردم وجلوگیری ازهرگونه تخلف ازابتدای سال جاری تاکنون ،بابازرسی های انجام شده وگزارشات مردمی از۱۰۷واحدنانوایی درسطح شهرستان ،۷واحدمتخلف شناسایی ،پرونده تخلفات تعزیراتی آنهاتشکیل وبه مراجع قانونی ارجاع گردیده است.

جعفری افزود:موارد تخلف این واحدهای نانوایی کم زنی چانه،عدم پخت نان درساعات مقرر،گران فروشی ،تعطیلی غیرمجاز بوده است که علاوه برمعرفی متخلفان به تعزیرات حکومتی درصورت تکرارپلمپ برخی ازاین واحدهادردستورکارقرارمیگیرد.

این مقام مسئول باتاکید براعمال نظارت لازم برواحدهای نانوایی شهرستان بصورت مستمرتوسط بازرسین جهادکشاورزی وجلوگیری ازهرگونه تخلف احتمالی گفت :تلاش همه دست اندرکاران نان ونانوایی بایدعرضه نان باکیفیت وافزایش رضایتمندی دربین مردم باشد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان تفت درپایان تصریح نمود:تمامی شهروندان به منظوریاری رساندن به تیم های نظارتی درصورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به شماره «۹۱۰۰۳۱۳۲ داخلی ۲۱۷ بازرس امنیت غذایی جهادکشاورزی شهرستان تفت»گزارش نمایند.