تفاهم نامه سه جانبه در راستای واردات شتر به استان یزد امضا شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ تفاهم نامه سه جانبه در راستای سند تحولی یزد نوین در خصوص واردات شتر به استان یزد مابین سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی ،صالح به جابر الشرقی مدیر عامل شرکت تجاری قطری بحرالرمال و اتحادیه دامداران کشور تنظیم تا پس از امضا ، نسبت به تحویل شناسنامه شترهای مربوطه به مرکز اصلاح نژاد دام کشور اقدام تا روند واردات ۱۰ نفر شتر نر(لوک) به کشور سپری شود.

در راستای فعالیت‌های اصلاح و به نژادی با پیگیری‌های استاندار و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی جلسه ‌ای ،خاص واردات شتر به استان یزد در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و صالح بن جابرالشرقی باتوجه به دارا بودن پست قرنطینه در عسلویه و سابقه واردات شتر با تایید سازمان دامپزشکی کشور معرفی گردید.

استاندار محترم نیز ضمن اشاره به یکی از محورهای سند تحولی یزد نوین در رابطه با توسعه اکولوژیک پرورش شتر تاکید کرد به طور ویژه ،این مهم توسط سازمان جهادکشاورزی در دستور کار قرار گیرد.

در این راستا سازمان جهاد کشاورزی چند ماه قبل مقدمات سفر شیخ جابر را به استان یزد فراهم کرد.

وی پس از بازدید از مراتع دست کاشت ساغند و بافق تصمیم گرفت برای حمایت و توسعه ی پرورش شتر در استان اقدام به واردات ۱۰ نفر شتر نر از نژاد اصیل عربی با حق بهره برداری ۱۰ساله از این نژاد برتر کند تا اقدامات اصلاح نژادی اسان تر انجام گیرد.