محمدحسین امامی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد به مناسبت هفته مبارزه مواد مخدر در جمع خبرنگاران حضور یافت و به سوالات آنان پاسخ داد.