مدیر منطقه یک شهرداری یزد با بیان اینکه پروژه های عمرانی در سطح منطقه یک شهرداری یزد در حال انجام است گفت: در حال حاضر و طور همزمان عملیات پیاده روسازی در ۱۰ بلوار این منطقه در حال انجام است.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ سید علیرضا رسولی در نشست عمرانی منطقه یک شهرداری یزد با اشاره به اینکه تمام مجموعه شهرداری به صورت جدی در حال انجام عملیات‌های مختلف عمرانی است، اظهار داشت: تلاش شده تا پروژه‌های عمرانی بر اساس نیازسنجی و با در نظر داشتن اولویت انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: به منظور اهمیت ارتقا محیط شهری و اهتمام به اجرای اصول مقوله انسان محوری در شهر، رکورد بی‌سابقه در خصوص پیاده‌روسازی در سال ۱۴۰۲ در منطقه یک ثبت شده و به این مهم جامه عمل خواهد پوشاند.
رسولی افزود: بخشی از پیاده‌راه‌ها و پیاده‌روهای منطقه یک وضعیت مناسبی ندارد و پس از پیشنهاد یک طرح جامع به شهردار یزد، این مهم با تامین اعتبار، اجرایی می‌شود.
وی افزود: در ادامه با برنامه‌ریزی صورت گرفته و تلاش همکاران، اولین مناقصه شهرداری یزد در سال ۱۴۰۲، در ۷ اردیبهشت برای اجرای ۴ پیاده‌روسازی آگهی شد که خوشبختانه در ۲۴ اردیبهشت پیمانکاران مشخص و مابقی طرح‌ها در آینده نزدیک پس از طی مراحل اداری اجرایی می‌شود.
مدیر منطقه یک شهردای یزد با اشاره به معابر مشمول این طرح، تصریح کرد: بلوارجمهوری، بلوار شیخ کلینی، بلوار رسولیان، بلوار صابر یزدی، بلوار شعرباف و یزدباف، بلوارآرمان، بلوار طباطبایی، بلوار حضرت ولی عصر(ع)، بلوار مشیر و بلوارنواب از این مناطق است