سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان یزد گفت: مودیان محترم اقدام برای ارسال اظهارنامه مالیاتی و یا تکمیل فرم تبصره 100 ق.م.م را به روزهای پایانی خردادماه موکول نکنند.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، رضا نجف زاده با حضور در برنامه گفتگوی ویژه صداوسیمای استان اظهار داشت: آخرین مهلت بهره مندی صاحبان مشاغل از مزایای تکمیل فرم تبصره ۱۰۰قانون مالیات های مستقیم و یا ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱، پایان خرداد ماه جاری است.

نجف زاده با توصیه به صاحبان مشاغل که دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ ق. م.م را جدی بگیرند و سعی در استفاده از مزایای آن داشته باشند، افزود: بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ ق. م.م، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل و گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر صد برابر معافیت ماده ۸۴ ق. م.م باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان مشاغلی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنان حداکثر ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است مشمول دستوالعمل تبصره ماده ۱۰۰ق. م.م می شوند.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان یزد با اشاره به اینکه مودیان نیازی به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی را ندارند اظهار داشت: مودیان محترم با مراجعه به نشانی my.tax.gov.ir و با تکمیل و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م می توانند مالیات مقطوع خود را به صورت یکجا و یا حداکثر در چهار قسط پرداخت کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در روزهای پایانی مهلت ارسال اظهارنامه و تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ ق.م.م، حجم بالایی از اطلاعات به سازمان ارسال می شود، و این امر ممکن است سبب کندی روند ارسال شود، از مودیان درخواست می شود فرایند تکمیل و ارسال فرم تبصره ۱۰۰ و یا اظهارنامه مالیاتی خود را به روزهای پایانی ماه موکول نکنند و هر چه سریعتر در این خصوص اقدام کنند.