رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از افتتاح ۳۲ پروژه بخش کشاورزی با اعتبار بالغ بر ۳۱۲ میلیارد تومان واشتغالزایی ۱۱۷ نفر همزمان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد ..

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، سید ابوالفضل وکیلی اضافه کرد : از این تعداد ۱۷ پروژه عمرانی، ۹ پروژه در حوزه دامپروری و ۶ پروژه در حوزه تولیدات گیاهی است.

وی ادامه داد: پروژه های عمرانی در زیر بخش آب و خاک شامل ۱۰ پروژه سیستم های نوین آبیاری در سطح ۷۳۳ هکتار و ۷ مورد احیائ و مرمت قنوات با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان و بهرمندی ۶۸۳ خانوار از مزایای ان که زمینه صرفه جویی بالغ بر ۲ میلیون متر مکعب ای را در این بخش فراهم نموده است .

وکیلی افزود: در حوزه دامپروری با سرمایه گذاری ۲۷۱میلیارد تومان که زمینه اشتغال ۹۹ نفر را به طور دائم فراهم نموده است .

 رئیس جهادکشاورزی استان یزد بیان کرد: تولیدات گیاهی گیاهی با سرمایه گذاری ۲۱ میلیارد تومان شامل یک واحد تولید. قارچ و ۵ پروژه گلخانه سبزی و صیفی که زمنیه اشتغال ۱۸ نفر را به طور مستقیم فراهم نموده است ‌.