استاندار یزد، با بیان اهمیت بخش بازار به عنوان یکی از مهمترین اجزای نظام نوآوری، بسیاری از مسائل پیش روی شرکت‌ها و دغدغه‌های آن‌ها را مربوط به بخش بازار و فروش محصولات و خدمات فناورانه دانست.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، شورای راهبری فن بازار منطقه ای استان یزد با حضور مهران فاطمی استاندار یزد برگزار شد.

میرغفوری، رئیس پارک علم و فناوری استان یزد در این نشست، از ابلاغ قرارداد جدید عاملیت اجرایی فن بازار خبر داد و دستور کار جلسه را قرائت کرد.

حسینی بغدادآبادی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، نیز در این نشست ضمن تأکید بر تقاضا محوری و شناسایی و رصد نیازهای بخش صنایع بزرگ، در بخش دیگری از صحبت‌های خود راه‌اندازی مرکز نوآوری صنعتی را یکی از ابزارهای مهم برای شناسایی و رفع نیازهای بخش صنعت دانست.

خالقی، دبیر شبکه ملی فن بازار ایران نیز در این نشست با اشاره به برگزاری رویدادهای مختلف در استان یزد توسط فن بازار منطقه ای استان، پیشنهاد کرد نمایشگاه« فرصت های سرمایه‌گذاری در استان یزد» به عنوان یک رویداد ملی به نام استان یزد برگزار شود.

مهران فاطمی، استاندار یزد در این نشست ضمن بیان اهمیت بخش بازار به عنوان یکی از مهمترین اجزای نظام نوآوری، با اشاره به نشست‌هایی که با شرکت‌های فناور و دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ برگزار شده، بسیاری از مسائل پیش روی شرکت‌ها و دغدغه‌های آن‌ها را مربوط به بخش بازار و فروش محصولات و خدمات فناورانه آن‌ها دانست.