مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد با اشاره به پیشرو بودن کشاورزان صحرای محمدآباد در روشهای بهره وری آب و خاک، مزایای این روش ها را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ غفاریان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد، کشت زیر تونل در پایان اسفندماه برای تولید محصول در خارج از فصل، پلاستیک کشی بر کف جوی برای کاهش تبخیر از سطح خاک و کنترل علفهای هرز؛ و کشت مخلوط را اقدامات اساسی برای بهره‌وری حداکثری از آب در صحرای محمدآباد برشمرد.

از دیگر مزایای کشت مخلوط تونلی: افزایش عملکرد، کسب سود بیشتر، کاهش هزینه های آب، مقاومت در برابر شرایط نامساعد و کاهش استفاده از سموم و افزایش پایداری بیولوژیکی خاک اعلام گردید.

او همچنین افزود: کشاورز یزدی قدر آب را به خوبی میداند و یزد را الگویی برتر و موفق در کشت فضای باز سبزی و صیفی اعلام نمود.