معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از پاداش صرفه جویی برق ۲۰ برابر نرخ جدید خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ مهندس محمدجواد جلیلی گفت: مشترکان هر میزان که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش مصرف داشته باشند تا دو هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت پاداش دریافت خواهند کرد، این عدد ۲۰ برابر میزانی است که برق فروخته می‌شود.

وی گفت: به عبارت دیگر در صورتی که ما یک کیلووات ساعت صرفه‌جویی کنیم برای آنهایی که زیر الگوی مصرف هستند تا ۲۰ برابر می‌توانند از پاداش برخودار باشند.

وی بیان کرد: برای سایر پله های صرفه‌جویی به ترتیب از نیم برابر الگو تا الگوی مصرف به ازای هر کیلو وات ساعت صرفه‌جویی ۱۵۰۰ تومان ، از الگوی مصرف تا ۱/۵ برابر الگوی مصرف ۱۰۰۰ تومان و از ۱/۵ برابر تا ۲/۵ برابر الگو هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی ۵۰۰ تومان پاداش دریافت می‌کنند.