متقاضیان مشاغل خانگی می توانند با عضویت درصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر از خدمات و مزایا بیمه اجتماعی بهره مند شوند.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، در راستای ترویج فرهنگ بیمه ای و اطلاع رسانی خدمات و مزایا صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر به منظور حمایت از متقاضیان مشاغل خانگی محمدجواد رحیمی نسب مدیر صندوق بیمه استان با محمدکاظم صادقیان مدیر کل اداره صنعت ، معدن و تجارت استان یزد دیدار و گفتگو کرد .

محمدجواد رحیمی نسب ضمن ارائه توضیحاتی از روند تشکیل صندوق گفت : صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر مبتنی بر اصل ۲۹ قانون اساسی و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر اساس آئین نامه روستاییان و عشایر تشکیل شده است .

وی عنوان کرد : تمامی افراد ۱۸ تا ۵۰ سال که فاقد بیمه هستند می توانند عضو این صندوق شوند و از خدمات و مزایا صندوق شامل مستمری بازنشستگی ، مستمری ازکارافتادگی کلی ، مستمری بازماندگان و نقل و انتقال سوابق بیمه ای بهره مند شوند .

مدیر صندوق بیمه استان با بیان اینکه ایجاد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر یک اقدام بسیار ارزشمند که مولد این انقلاب و برای حمایت از افراد فاقد بیمه اجتماعی تشکیل شده است ، افزود: در راستای سیاست های ابلاغی صندوق در خصوص فراگیری و افزایش ضریب نفوذ این بیمه در بین مشاغل خانگی از جمله صنعت گران و فعالین عرصه فرش در بحث اطلاع رسانی و متقاعد سازی همکاری بیشتری با صندوق را داشته باشید .

رحیمی نسب تصریح کرد : در صورت هرگونه نشست و جلسه ای در سطح استان با بافندگان فرش و یا جامعه هدف روستایی ترتیبی اتخاذ گردد تا در جلسات حضور و ضمن بررسی ظرفیتهای موجود در جهت ارتقاء سطح رفاه جامعه هدف آن سازمان ، امکان برخورداری صنعت گران از مزایای صندوق فراهم گردد .

محمدکاظم صادقیان تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر را از خدمات ارزشمند دولت بیان کرد و افزود : در راستای ترویج فرهنگ بیمه ای و اطلاع رسانی جامع خدمات و مزایا صندوق بیمه اجتماعی آماده هر گونه همکاری های لازم جهت ارتقا سطح رفاه جامعه هدف سازمان صنعت ، معدن و تجارت هستیم .