عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: زمین های رهاشده در مناطق مختلف یزد، از سوی شهرداری و سازمان های مربوطه تعیین تکلیف گردد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ محمد باقر پارسائیان در یکصد و سی و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد مطرح کرد: برخی زمین ها در سطح شهر و در مناطق مسکونی سال‌های‌سال است که رها شده و مورد نارضایتی شهروندان شده است، موضوعی که ضرورت دارد از سوی دستگاه های متولی آن بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه مالک برخی از این زمین ها، دستگاه های دولتی و برخی دیگر شخصی است گفت: اين گونه اراضی كه تعداد و وسعت آن ها نيز كم نيست و در جای جای شهر و در محلات مختلف ، باعث نارضایتی همسایه ها و به مكان مناسبی براي تخليه نخاله های ساختمانی، ريختن زباله و تجمع حيوانات موذي و ميكروب ، منشا گرد و خاك شده و همچنین فضای بصری شهر و محلات را نازيبا كرده است. (نامه نگاری های فراوانی در این موضوع از سمت مردم و شهرداری به دستگاه های مرتبط شده است)

به گفته پارسائیان، برخی زمین های شهر برای کاربری هایی از جمله آموزشی، فرهنگی و ورزشی واگذار شده است اما هیچ اقدامی تاکنون صورت نگرفته است.

عضو شورای شهر تاکید کرد: قرارداد چنین زمین هایی نیز باید براساس قراداد بررسی شود در صورت عدم اجرای مفاد قرارداد، فسخ و برای واگذاری جدید در راستای فعالیت هایی مرتبط دوباره اقدام شود.