با اجرای طرح شناسایی و دستگیری سارقان توسط ماموران انتظامی شهرستان یزد ۳۳ سارق با ۱۱۲ فقره سرقت طی هفته گذشته دستگیر و مراجع قضایی تحویل شدند.

به گزارش پايگاه خبری یزدتیتر؛ سردار “عباسعلی بهدانی فرد” در اين خصوص گفت: مأموران انتظامی شهرستان یزد در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و به منظور مبارزه سرقت های خرد و اماکن خصوصی، طرح مبارزه با سرقت را اجرا کردند.
وی افزود: در اين راستا مأموران طي هفته گذشته موفق شدند ۳۳ سارق با ۱۱۲ فقره سرقت دستگير و به مراجع قضائي معرفي كنند.
سردار بهدانی فرد خاطر نشان کرد: پليس با اقتدار كامل و با هماهنگي و تعامل مناسب خود با دستگاه قضائي با هرگونه سرقت برخورد قانوني خواهد کرد و امنيت و آسايش را براي مردم به ارمغان خواهد آورد.
فرمانده انتظامی استان یزد با بيان اينكه اجراي طرح هاي مبارزه با سرقت در سطح شهرستان با جديت ادامه خواهد داشت، گفت: شهروندان، هشدارهاي پليس در رابطه با پيشگيري از انواع سرقت را جدي گرفته و پليس را در راه مبارزه با سرقت ياري كنند.