نشست آشنایی کاربردی با حمایت های قانون جهش تولید دانش بنیان در محل پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، در ابتدای این نشست دکتر میرغفوری، رئیس پارک علم و فناوری یزد ضمن ارائه تصویری کلی از زیست بوم نوآوری و فناوری استان یزد به تشریح برنامه های پارک علم و فناوری یزد در کمک به توسعه این اکوسیستم و حمایت از فعالان این عرصه پرداخت.

در بخش اصلی این نشست، ابوالفضل باقری، به تبیین و تشریح مفاد قانون حمایت از جهش تولید دانش بنیان پرداخت و اظهار امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت های بزرگ این قانون در آینده ای نزدیک شاهد اتفاقات مثبت و بزرگی در این حوزه باشیم.

مهدی کرامتی، نیز در این نشست به تشریح و تبیین قانون های جهش تولید دانش بنیان پرداخت و براهمیت این قوانین تاکید کرد و به تشریح مواد فرصت های موجود در این قانون در حوزه هایی همچون تامین منابع مالی، تخصیص اعتبارات، قوانین بودجه، برنامه های مالیاتی، حمایت از تحقیق و توسعه و … پرداخت.