رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد گفت: پسماند خانگی شهر یزد با همان تعرفه سال قبل جمع آوری می شود و هیچ گونه افزایشی در این حوزه رخ نداده است.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ محمد رضا برزگر با اشاره به خبر منتشر شده مبنی بر افزایش تعرفه جمع آوری پسماند منازل مسکونی در سال جاری، اظهار کرد: امسال هیچگونه افزایشی در تعرفه جمع آوری پسماند خانگی برای شهروندان اعمال نشده است.

وی ادامه داد: بر این اساس امسال هم جمع آوری پسماند منازل مسکونی با تعرفه نرخ ۱۴۰۱ انجام می‌شود و میزان افزایش امسال صفر درصد بوده است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد گفت: تعرفه تغییر کرده مربوط به جمع آوری پسماند مراکز خاص از جمله مراکز صنعتی، درمانی و پرزباله است که آن هم با درصد افزایش متفاوت بوده و سقف افزایش صورت گرفته ۵۰ درصد است.

برزگر گفت: این افزایش به هیچ عنوان به تعرفه پسماند خانگی مرتبط نیست و زباله‌های خانگی که به صورت مستقیم به مردم مرتبط هستند با همان تعرفه سال قبل جمع آوری می‌شوند.