رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: بر اساس قانون بودجه مردم مبلغ قابل توجهی را برای صدور پروانه باید پرداخت کنند که برخی قادر به پرداخت آن نیستند و موجب عدم اخذ پروانه در هنگام ساخت و ساز می شود.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ عزیزالله سیفی رئیس شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: اکنون حداقل مبلغ بیمه برای صدور پروانه حدود ۸۰ میلیون است که بخش زیاد آن مختص بیمه تامین اجتماعی و ۵ درصد آموزش و پرورش و همچنین بخش جزئی برای شهرداری است.

وی می گوید: مبلغ تعیین شده برای صدور پروانه با توجه به شرایط اقتصادی مردم، هنگفت و قابل توجه است.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد افزود: هزینه زیاد صدور پروانه باعث می شود برخی بدون پروانه، ساخت و ساز را آغاز کنند و این مسئله باعث ترغیب به کار غیرقانونی می شود هرچند با ساخت و ساز بدون پروانه نیز به جریمه سنگین مواجه می شوند، این در حالیست که هزینه های سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز به آن اضافه میشود

وی ادامه داد: بدون شک این مصوبه باعث دریافت مبلغ قابل توجهی تحت عنوان تأمین اجتماعی از مردم و سازندگان در ابتدای زمان صدور پروانه خواهد شد که نتیجه آن چیزی جز افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز و غیراصولی و احتمال بروز خطرات ایمنی و جانی برای ساکنان آن در پی نخواهد داشت

سیفی در پایان خاطرنشان کرد: ضرورت دارد از سوی متولیان این امر و نمایندگان مجلس برای حل این موضوع چاره ای اندیشیده شود تا شهروندان برای صدور پروانه و ساخت و ساز مجاز ترغیب شوند.