مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میبد از احیای شرکت تعاونی های کشاورزی راکد این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ در راستای شروع به فعالیت مجدد شرکت تعاونی بعثت شهیدیه جلسه ای باحضور مدیر جهادکشاورزی ورئیس اداره تعاون روستائی ومسئول مرکز جهاد کشاورزی شهداونمایندگان اعضاء تشکیل گردید.

مسروری فر اظهار داشت: شرکت مذکور با وجود تعداد۱۵۰۰نفراعضاء وداشتن امکاناتی از قبیل چندین دفتر در روستاهای مختلف متاسفانه از سال ۸۶ فعالیت آن متوقف گردیده است.

وی در ادامه افزود:باتوجه به برنامه دولت محترم در خصوص شناسائی واحدهای راکد ورفع موانع ،شرکت بعثت شهیدیه به جهت اساسنامه فعالیتی در بخش کشاورزی از قبیل توزیع نهادهای کشاورزی وآب وخاکی از جمله واحدهای موثردرخدمات رسانی به بهربرداران شهرستان بوده که نیاز به برگزاری مجمع با دستور کارانتخاب هیئت مدیره وبازرس ونهایتا مدیر عامل کارآمد دارد.

مسروری فر در پایان ضمن تشکر از حضور نمایندگان اعضاء، شرکتهای تعاونی کشاورزی را بازوهای مدیریت در جهت تکمیل پازل پیشبرد برنامه عملیاتی مدیریت برشمرد.