مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد در خصوص مزایای روش هیدروپونیک در کشت گلخانه ای خیار توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ با آغاز برداشت از واحد گلخانه کشت خیار به صورت هیدروپونیک، غفاریان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد در خصوص مزایای این روش و تجارب به دست آمده به موضوعاتی اشاره کرد:

کشت خیار به صورت هیدروپونیک علاوه بر کاهش مصرف آب، باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصول نیز می‌شود. با انتخاب کشت به روش هیدروپونیک به بهبود محیط زیست و حفظ منابع کمک می شود و تولیدکننده به عنوان یک کشاورز پیشرفته می تواند درآمد خوبی را به دست آورد (امکان افزایش تراکم بوته؛امکان افزایش عملکرد در واحد سطح تا ۳۷ درصد) .

کشت هیدروپونیک به دلیل عدم نیاز به خاک و استفاده از محلول غذایی برای رشد گیاه، باعث کاهش مصرف آب در مقایسه با روش‌های سنتی می گردد.

در کشت سنتی بخشی از آب به دلیل تبخیر از دسترس خارج شده و همچنین فرسایش خاک را به همراه دارد اما در این روش نوین، آب به صورت محلول غذایی مستقیما برای رشد گیاه استفاده می شود که می توان به صورت دقیق تر و کمتری آب مصرف کرد و در نتیجه اثرات مثبتی روی حفظ منابع آبی و کاهش هزینه های آبیاری دارد.

در این روش؛ شرایط تولید بهداشتی تر و مصرف سموم پایین تر و محصول سالم تری تولید می شود.