مدیر کلینیک کسب و کار یزد از اجرای طرح کلینیک رایگان مشاوره صنعتی هم‌راستا با سند تحولی یزدنوین خبر داد که در چند سال گذشته خدمات خوبی را به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان ارائه داده است.

رحیمی، مدیر کلینیک کسب و کار یزد گفت: طرح کلینیک سیار مشاوره از جمله برنامه های کلینیک کسب و کار یزد است که توانسته در چند سال گذشته خدمات خوبی را به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان ارائه دهد.

وی ادامه داد: با توجه به نگاه ویژه به صنعت ماشین سازی و قطعه سازی در سند یزدنوین به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی استان، در سال جاری برپایی ۱۰ کلینیک سیار مشاوره رایگان در حوزه قطعه سازی و ماشین سازی در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی گام موثری را در این راستا برداشته شود.

رحیمی افزود: اولین کلینیک سیار مشاوره رایگان در سال جاری در سه واحد تولیدی شهرک صنعتی یزد دو (شهرک فولاد) در تاریخ ۲۴ اردیبهشت با حضور پنج نفر از مشاورین عضو کلینیک و همراهی کارشناسان صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی برگزار شد.

مدیر کلینیک کسب و کار یزد گفت: مشاوره ها بیشتر در موضوعاتی چون مسائل مالی، بازاریابی، مدیریت فرایند و منابع انسانی است و امیدواریم تا پایان سال طبق برنامه ریزی انجام شده این کلینیک در سایر شهرکها و نواحی صنعتی استان برگزار شود.