کارگروه فرهنگی، اجتماعی، سلامت، زنان و خانواده استان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ مهندس علی اکبر عزیزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در کارگروه فرهنگی، اجتماعی، سلامت، زنان و خانواده استان با بیان اینکه ریشه بروز آسیب های اجتماعی کاهش مبانی دینی و اعتقادی است گفت: اگر بنیان اعتقادی مردم قوی باشد کمتر شاهد آسیب های اجتماعی خواهیم بود البته نباید از برنامه ریزی در این زمینه نیز غافل بود.

معاون استاندار یزد با اشاره به تجربه موفق کشور در زمینه واگذاری امور به مردم اظهار داشت: باید علت یابی و بررسی معلول های آسیب های اجتماعی به سازمان های مردم نهاد واگذار شود و با استفاده از ظرفیت مردمی نتایج بهتری رقم خواهد خورد.

مهندس عزیزی در پایان با اشاره به مهاجر خیز بودن استان هم ابراز داشت: سیاست های گذشته استان، امروزه موجب مهاجر پذیر بودن یزد شده که باید برای مباحث فرهنگی و اجتماعی آن برنامه ریزی کرد.