استاندار یزد، ارتقاء زیرساخت های آموزش و پرورش را از وظایف اخلاقی و تکالیف قانونی صنایع و معادن دانست.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ نشست مشترک اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز اشکذر با استاندار، نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولین، به منظور ارتقاء زیرساخت های آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد.

استاندار یزد در این نشست، با اشاره به برگزاری نشست هایی با مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان های اردکان، میبد و یزد، گفت: خیرین و صاحبان صنایع شهرستان های اردکان ۵۵۰ میلیارد تومان، میبد ۲۲۰ میلیارد تومان و یزد ۷۰۰ میلیارد تومان در زمینه ساخت مدرسه، تکمیل مدارس خیری و نیز تعمیر و تجهیز زیرساخت ها متقبل شدند.

دکتر فاطمی در ادامه با اشاره به منابع انسانی به عنوان بزرگترین ثروت استان، خاطرنشان کرد: یکی از شاخص های مؤید این موضوع، رتبه نخست یزد به لحاظ ضریب نخبگی به جمعیت، در سطح کشور بوده که این مهم، به برکت حوزه آموزش و پرورش است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت نامناسب زیرساخت های آموزشی شهرستان اشکذر اشاره و تصریح کرد: با توجه به محدودیت های بودجه ای و وجود ۶۵ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام با پیشرفت های فیزیکی مختلف، تکمیل و ارتقاء زیرساخت های آموزش و پرورش صرفا به صورت دولتی ممکن نیست.

دکتر فاطمی در ادامه به تبیین لزوم ورود جدی صنایع به حوزه آموزش و پرورش پرداخت و افزود: یکی از وظایف اخلاقی و شرعی و تکلیف قانونی این مجموعه ها، تلاش جدی در راستای ارتقاء زیرساخت های آموزش و پرورش است و باید به این حوزه توجه ویژه ای داشته باشند.

شایان بذکر است که در جریان این نشست، صاحبان صنایع و کارآفرینان شهرستان اشکذر «ساخت، بازسازی و تجهیز ۱۴ مدرسه»، «سه نماز خانه»، «دو سالن» و … تقبل کردند که مبلغ آن معادل قریب به ۲۵۰ میلیارد تومان است.