سرپرست نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد استان یزد از رشد ۲۵ درصدی صدور پروانه استاندارد د استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ سرپرست نظارت براجرای استاندارد اداره کل استاندارد استان یزد گفت: براساس جدید ترین تحلیل آماری موجود، در سال گذشته با وجود محدودیت های پیش رو، مجموع صدور پروانه های کاربرد علامت استاندارد اجباری، تشویقی و مجوز استاندارد اجباری ۲۲۵ مورد بوده است.
زهرا شاه خواجه در نشست تخصصی برنامه ریزی سالانه درحضورکارشناسان اجرای استاندارد اداره کل، افزود:درسال۱۴۰۰ مجموع صدور پروانه های کاربرد علامت استاندارد اجباری، تشویقی و مجوز استاندارد اجباری ۱۸۰مورد بوده است، که در سال ۱۴۰۱ رشد ۲۵ درصدی را پشت سرگذاشته ایم.
این مسئول ضمن برشمردن ۴ وظیفه اصلی ستادودوایراستانی گفت: بر اساس تکلیف مصرح در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ودر راستای شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران و لزوم پایش مهلت و تاریخ اعتبارپروانه های استاندارد صادره که معمولا سه ساله می باشد،۱۷۲ پروانه استاندارد اجباری و تشویقی در این حوزه صادر شده است.
وی ادامه داد:طی این مدت ۵۳ مورد صدور مجوز استاندارد اجباری نیز در گزارش عملکرد حوزه نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل را شاهد هستیم که در مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۰با رشد بیست درصدی روبرو بوده ایم.
کارشناس اجرای استاندارداداره کل نیز در این نشست گفت: درمدت یادشده ۷فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری تعلیق شده است که یک فقره از این پروانه ها به جهت برآورده نمودن انتظارات قانونی اداره کل استاندارداستان یزد ورسیدن به حد مطلوب کیفیت مصرح در استانداردهای ملی مربوطه، توانسته است شرایط رفع تعلیق راازآن خود نماید.
فائزه خلیل زاده درخصوص ابطال پروانه های کاربرد علامت استانداردافزود: درسال گذشته ۱۰۹فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی باطل، که از این تعداد ۹۴فقره اجباری و۱۵فقره مابقی، تشویقی بوده است.
وی درپایان تاکید کرد: تعطیلی واحدهای تولیدی، عدم اقدام واحد جهت تمدید پروانه و عدم انطباق محصول با استانداردها، ازجمله دلایل ابطال و تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد است.