مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد گفت: بنا بر مصوبه هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان، برای 60 واحدی که پیشرفت فیزیکی آن ها در مهلت قانونی انجام نشده بود اخطار صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، محمد دهقان با اشاره به مهلت قانونی قراردادهای واگذاری اراضی صنعتی اظهارکرد: از ابتدای سال تاکنون پیشرفت فیزیکی ۴۰۰ طرح صنعتی که اقدام به دریافت اراضی از شرکت شهرکهای صنعتی کرده بودند پایش و شناسایی شده اند و درصد پیشرفت فیزیکی آن ها احصا شده است.

دهقان افزود: از تعداد واحدهای شناسایی شده، بنا بر مصوبه هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان،  برای ۶۰ واحدی که پیشرفت فیزیکی آن ها در مهلت قانونی انجام نشده بود اخطار صادر شد.

وی با اشاره به طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی  بالا و جلوتر از مهلت قانونی تصریح کرد: با توجه به اهتمام به تحقق شعار سال و رویکرد استان یزد برای رشد تولید، به واحدهایی که پس از دریافت اراضی در شهرکها و نواحی صنعتی استان جلوتر از مهلت قانونی پیشرفت فیزیکی داشته اند مهلت قانونی مجدد اعطا شد تا بتوانند پایان کار خود را دریافت کنند و به چرخه تولید استان وارد شوند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد با اشاره به ادامه روند خلع ید و آزادسازی اراضی راکد صنعتی گفت: با توجه به تاکید و دستور دادستان یزد و با هدف احیای ظرفیت های سرمایه گذاری در استان، در سال جاری روند خلع ید واحدهای راکدی که عدم صلاحیت انها بعد از صدور اخطاریه های مکرر محرز شده است ادامه دارد که از ابتدای سال تا کنون اراضی ۸ واحد خلع ید و بیش از ۱۰ هکتار از اراضی راکد صنعتی آزادی سازی شده است.