مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میبد گفت: بازدید میدانی از واحدهای تولیدی گامی در جهت رشد تولید در بخشهای کشاورزی و دامپروری است.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ در راستای رصد اولین حلقه تولید گوشت سفید بازدید مشترک اداره دامپزشکی ، وجهاد کشاورزی از مرغداریهای بخش ندوشن انجام گردید.

مسروری فر اظهار داشت: در جهت آگاه سازی مرغداران در جهت تحویل مرغ زنده به کشتارگاهای استان اخطاریه عواقب عدم اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار استانداری بصورت کتبا تحویل و در جهت ترویج و رعایت اصول بهداشتی در کنترل بیماریها بدون بازدید از سالنهای تولید و بسنده کردن به فیلم تهیه شده از مجموعه توصیه های لازم انجام گردید.

مسروری فر در پایان بازدید میدانی و مشترک ادارات تخصصی همراه با رعایت موارد بهداشتی از واحدهای تولیدی را گامی در جهت رشد تولید در بخش کشاورزی ودامپروری دانست.