محوطه کشتارگاه صنعتی و سنتی استان جهت جلوگیری از شیوع احتمالی بیماری تب کریمه کنگو سمپاشی شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ دکتر فاتحی نیا مدیرکل دامپزشکی استان گفت: با توجه به شروع فصل گرما و مساعد شدن شرایط برای تکثیر و ازدیاد حشره کنه و سایر حشرات موذی، طرح سمپاشی کامل محوطه و تاسیسات کشتارگاه دام استان انجام گردید.

وی بیان نمود: در عملیات سمپاشی سطح وسیعی از انگل‌های خارجی که به عنوان عامل بیماریزای انسان و دام عمل می‌کنند، از بین می‌رود و در سمپاشی‌های مداوم نیز از تعداد این بیماری‌ها به مقدار قابل توجهی کاسته می‌شود.

همچنین وی در پایان افزود: از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از این بیماری، مبارزه با کنه از طریق سمپاشی اماکن دامی، آموزش دامداران و کارکنان در معرض خطر، استفاده از پوشش های مناسب توسط دامدار و ذابحان حین انجام کار، بالابودن امنیت و حفاظت فردی شاغلین در کشتارگاه ها، پیش سرد گذاری لاشه به مدت ۲۴ ساعت در برودت یخچال و تهیه گوشت از مراکز مجاز و دارای مهر و لیبل دامپزشکی می باشد.