مسئول جهاد کشاورزی دهستان فراغه از نصب تله و فرمون به منظور ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه ای در باغهای میوه این دهستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ محمدرضا عابدی بابیان اینکه ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه‌ای به دو صورت مشاهده‌ای و نصب تله انجام می‌شود، اظهار کرد:ردیابی این افت از نیمه های اردیبهشت ماه آغاز شده و تا پایان فصل برداشت ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: تله ها به صورت هفتگی به منظور مشاهده آفت رصد و فرمون آن درصورت لزوم تعویض میگرددو درختان میوه پرتقال، نارنگی ، زردالو ، هلو، انار، خرمالو ، انجیر ، گلابی ، گوجه سبز، شلیل و… میزبان این آفت هستندواین آفت که به بیش از ۳۰۰ گونه از گیاهان حمله می‌کند؛ لهیدگی، پوسیدگی و ریزش شدید میوه را در پی دارد و می‌تواند تا ۱۰۰ درصد محصول را بین ببرد .

عابدی؛ نصب کارت زرد، نصب تله فرمونی و محلول پاشی پروتئین هیدرولیزات به همراه سم برای کاهش جمعیت این آفت و شکار انبوه آن در باغ‌های میوه را از جمله راه‌های مبارزه با این آفت عنوان کرد.

وی همچنین به اهمیت مبارزه زمستانه با مگس میوه مدیترانه‌ای اشاره کردوافزود : باغداران باید از انتقال میوه‌های آلوده جلوگیری کنند و منطقه سایه انداز درختان خود را در زمستان به منظور از بین بردن شفیره آفت بیل بزنند.

این مسئول یادآور شد: بااستناد به یافته های تحقیقاتی، مگس میوه مدیترانه‌ای به علت مقاومت بالایی که در مقابل شرایط آب و هوایی دارد در نقاط مختلف جهان گسترش پیدا کرده و نسبت به سایر مگس‌های میوه