سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ابرکوه از آغاز تست سرمی مشمشه با هدف مبارزه با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، در جمعیت اسب های این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، حسن شیخی، سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ابرکوه از آغاز تست سرمی مشمشه با هدف مبارزه با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، در جمعیت اسب های این شهرستان خبر داد و گفت: مشمشه نوعی بیماری نادر و بالقوه کشنده باکتریایی است که از تک سمی‌های آلوده، به انسان منتقل می‌شود و این بیماری با درگیر کردن دستگاه تنفس در انسان می‌تواند خطرناک باشد.

وی بیان کرد: بیماری در اسب به شکل حاد یا مزمن بروز می‌کند و از نظر بالینی ممکن است به فرم‌های تنفسی یا پوستی ظاهر شود و منجر به تلف شدن اسب یا ضعف و لاغری آن شود، اسب آلوده، ناقل بیماری به سایر تک ‌سمیان است؛ آبشخور مشترک مهمترین عامل انتقال بیماری است. انسان نیز در اثر تماس با ترشحات آلوده اسب مبتلا می‌شود و می تواند این بیماری مشترک برای انسان کشنده باشد.

شیخی در پایان تصریح کرد: با همکاری پرورش دهندگان و دست اندرکاران صنعت اسب در انجام به موقع تست مشمشه ، جلوگیری از جابجایی اسبها بدون مجوز دامپزشکی و اجرای صحیح دستورالعمل های بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور، می توان نگرانی موجود در زمینه شیوع بیماری مشمشه را مرتفع نمود.