دبیر ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان یزد از ارزیابی عملکرد مدیریت بحران شهرداری های استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ محمدعلی ملک زاده در جمع کارشناسان اداره کل مدیریت بحران استان اظهار داشت: شهرداری ها به عنوان مهمترین رکن مدیریت شهری جایگاه ویژه ای در مدیریت بحران دارند.

وی ادامه داد: نگاه مدیریت بحران در شهرداری ها می تواند باعث افزایش ایمنی و کاهش خسارت در مخاطرات شود که شهرداران به عنوان مدیر بحران شهر باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشند.

دبیر ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان افزود: برگزاری جلسات مدیریت بحران شهرداری ها به صورت ماهیانه، ضریب نفوذ بیمه، آمادگی نیروی انسانی و تجهیزات آتش نشانی ها، جداسازی آب فضای سبز از آب شرب، طرح دفع آب‌های سطحی، نوسازی و نظارت بر ساخت و سازهای استاندارد و برگزاري دوره های آموزشی و مانور از مهترین شاخص های ارزیابی شهرداری هاست.

ملک زاده، نگاه به چرخه مدیریت بحران شامل‌ پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی را در مدیریت شهری مهم دانست و افزود: علی رغم دیدگاه عمومی مهمترین وظیفه در مدیریت بحران موضوع پیشگیری و آمادگی است.

وی ادامه داد: ساخت و ساز ایمن و نظارت بر اجرای آیین نامه ها در شهرسازی می تواند در شرایط بروز مخاطرات تاثیر قابل توجهی در کاهش خسارت جانی و مالی داشته باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استان از کارشناسان خواست تا با حضور در شهرداری ها به صورت عینی عملکرد شهرداری ها را بررسی و ارزیابی دقیقی از فعالیت های آنها در شاخص های مدیریت بحران داشته باشند.

استان يزد دارای ۲۳ شهرداری است که با مخاطرات مختلفی شامل خشکسالی، آلودگی هوا، سیل، زلزله روبروست.