مدیر مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آبفای استان یزد از ثبت بیش از ۲۶۰ هزار تماس دریافتی در سال گذشته خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ مهدی دهقان مدیر مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آبفای استان گفت: کارشناسان مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آبفا در سال ۱۴۰۱، در مجموع به ۱۹۰ هزار تماس دریافتی از سوی شهروندان در نقاط مختلف استان پاسخ دادند.
وی با اشاره به این اینکه تماس های دریافتی در شش حوزه مختلف است، افزود: تماس هادر خصوص پاسخگویی و راهنمایی، قطعی آب، افت فشار آب، پیگیری شکایات، حوادث فاضلاب و حوادث آب استان یزد در این مرکز به ثبت رسیده است.
دهقان در ادامه با اشاره به تماس های ورودی با این مرکز اظهار داشت:در حدود۲۶۰ هزار تماس ورودی به این مرکز بوده که از این تعداد۸۷ هزار مربوط به تماس های خویش خدمت به منظور پرداخت و اعلام رقم کنتور می باشد.
وی در پایان افزود: بیشترین تماس از شهرستان یزد و کمترین تماس از بخش ندوشن درسال گذشته توسط این مرکز به ثبت رسیده است