مدیر منطقه یک شهرداری یزد با اشاره به اینکه بودجه عمرانی و تملک این منطقه در امسال به ۱۹۸۰ میلیارد ریال رسید از اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال به آسفالت معابر منطقه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ سید علیرضا سولی با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های مهمی که در شهرداری طی سال گذشته دنبال شد، عدالت محوری در اجرای پروژه‌ها بود، اظهار کرد: با توجه به لزوم وجود توسعه متوازن در تمام نقاط شهر، تلاش شد مناطق کمتر برخوردار بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی در ارتباط با اعتبار سال گذشته منطقه یک شهرداری یزد گفت: در سال ۱۴۰۱ ابلاغ اعتبار منطقه یک شهرداری یزد ۴۳۰ میلیارد ریال بود که با متمم انجام شده به ۸۴۰ میلیارد ریال رسید.
مدیر منطقه یک شهرداری یزد افزود: خوشبختانه در پایان سال گذشته و به همت همکارانم در منطقه یک شهرداری، از این میزان ۸۸ درصد عملکرد قطعی عمرانی ثبت شد و توانستیم بخش زیادی از پروژه‌های تعریف شده را به پایان رسانده و بخش دیگر هم طبق برنامه‌ زمانبندی در حال حاضر مراحل اجرایی خود را سپری می‌کنند.
وی در اربتاط با اعتبارات سال ۱۴۰۲ این منطقه تصریح کرد: امسال یک هزار و ۸۰ میلیارد ریال اعتبار تملک و ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای منطقه در بودجه شهرداری دیده شده که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی را داشته است.
رسولی تصریح کرد: با توجه به در نظر گرفتن این میزان اعتبار عمرانی و تملک برای منطقه یک، پروژه‌های قابل توجهی برای آن در نظر گرفته شده که بتوانیم به توسعه هرچه بهتر و بیشتر این منطقه کمک کنیم.
مدیر منطقه یک شهرداری یزد با بیان اینکه ۸۵ پروژه خدماتی، عمرانی و جاری برای امسال در پیش رو داریم، خاطرنشان کرد: اهم این پروژه‌ها مربوط به آسفالت معابر با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال، پیاده‌رو سازی با ۱۲۰ میلیارد ریال و ساماندهی بوستان‌های شهری با ۵۰ میلیارد ریال است.
وی خاطرنشان کرد: نخستین مناقصه مربوط به پروژه‌های منطقه یک شهرداری یزد هفتم اردیبهشت انجام شد و به وسیله آن چهار پروژه پیاده‌روسازی بزرگ در سطح انجام می‌شود.
رسولی ادامه داد: همچنین طبق برنامه‌ زمان‌بندی شده مناقصات مربوط به سایر پروژه‌ها هم از این پس در دستور کار قرار می‌گیرد و بر اساس اولویت‌های در نظر گرفته شده، عملیات عمرانی و اجرایی آن آغاز می‌شود.