معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از راه اندازی اولین کانون دانشجویی سلامت معنوی کشور در یزد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ دکتر محمدحسن لطفی ضمن اعلام خبر فوق خطاب به جامعه علوم پزشکی و سلامت کشور تصریح کرد: این مهم با همکاری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و جمعی از دانشجویان علاقه مند و فعال راه اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: اولین کانون دانشجویی سلامت معنوی کشور در این دانشگاه با هدف توسعه و پیشبرد گفتمان علمی و آموزش سلامت همه جانبه و بعد مغفول مانده سلامت معنوی تشکیل گردید و تایید نهایی را از وزارت متبوع دریافت کرد.

وی از عموم دانشجویان کشور خواستار شد: با توجه به اهمیت این بعد از سلامت به عضویت این کانون در آمده و فعالیت های علمی و تخصصی خود را در راستای اهداف معنوی این کانون انجام دهند.