مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد با بیان اینکه در سال جدید ۹۰ درصد کودهای شیمیایی در داخل کشور تولید می‌شود، سهم استان یزد در تولید کودهای شیمیایی تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد با بیان این که در سال جدید ۹۰ درصد کودهای کشاورزی در داخل کشور تولید می‌شود، تصریح کرد : با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش تورم و رشد تولید در سال جدید و بر اساس آمار و ارقام موجود، ۹۰ درصد میزان کودهای کشاورزی در داخل کشور تولید می‌شود.

«محمدحسن زارعیان» گفت: بر اساس گزارش‌های مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی، تا سه سال آینده ۱۰۰ درصد نیاز کشور به کودهای کشاورزی از طریق تولید داخل تامین خواهد شد.

وی افزود : بر همین اساس استان یزد به عنوان بخشی از این فرآیند تاکنون درصدی از کودهای سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم، فسفاته ۱۳ درصد و سولفات آمونیوم گرانوله کشور را تامین کرده است؛ به طوری که طی یک سال گذشته ۴۱ هزار تن از کود سوپرفسفات تریپل مورد نیاز کشور توسط یکی از شرکت‌های تولیدی در استان یزد تولید و توزیع شده و میزان سه هزار تن دیگر نیز تا پایان مرداد ماه سال جاری تولید و توزیع خواهد شد که به این ترتیب ۹۳ درصد از قرارداد شرکت مذکور تاکنون محقق شده است.

زارعیان اظهار کرد : یکی از شرکت‌های استان که تولید کننده فسفاته ۱۳ درصد است نیز ۳۵ هزار تن از کود مذکور را مطابق قرارداد تا پایان سال جاری تولید و توزیع خواهد کرد ولی تاکنون نیز ۷۹ درصد به میزان ۲۷ هزار و ۶۰۰ تن از تعهد خود را تولید و توزیع کرده است.

وی اضافه کرد : شرکت تولیدکننده سولفات پتاسیم پودری در استان یزد نیز طی سال گذشته تاکنون دو هزار و ۵۰۰ تن از نیاز کشور به سولفات پتاسیم را تامین کرده و تا پایان تعهد خود تا پایان تیرماه امسال، یک هزار تن دیگر از کود مذکور را تولید خواهد کرد به طوری که تاکنون ۷۱ درصد از قرارداد خود با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را تولید و توزیع کرده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در پایان نیز اضافه کرد: استان یزد تا پایان سال جاری چهار هزار تن از نیاز کشور به سولفات آمونیوم گرانوله را هم تامین خواهد که در حال تولید و توزیع محموله‌های این کود به سراسر کشور است.