معاون سفیر و دبیر اول سفیر استرالیا به منظور ارتقای مهارت آموزی اتباع و مهاجرین خارجی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان یزد بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، دنیس کرنی، معاون سفیر و سوزان آلن، دبیر اول سفیر استرالیا با همراهی مجید حق جو، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان و محمد حسین قانعیان، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد به منظور ارتقاء مهارت آموزی اتباع و مهاجرین خارجی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان یزد بازدید کردند.

در این بازدید معاون سفیر و دبیر اول سفیر استرالیا از کارگاه های صنایع دستی، نرم افزار الگو سازی لباس، صنایع پوشاک، صنایع چرم و صنایع چوب مرکز آموزش فنی حرفه ای خواهران شهرستان یزد بازدید به عمل آورد.

معاون سفیر استرالیا در این بازدید گفت: به طور کلی کارگاه هایی که فرصت بازدید از آنها را داشتم بسیار جالب بود و من به عنوان معاون سفیر واقعاً خوشحال هستم که چنین فرصتی امروز به دست آمد تا از این مرکز بازدید کنم.